Kritisch

Zoeken in christelijke sites

transparant.jpg
Open zoekscherm
buildings-at-night-4.jpg
Smoldering Man Bun Preacher Cody Bobay
Do you think the problem with Christian men is that they don't smolder enough, don't have their man bun tied tight enough, and aren't chiseling their body out to the max as they pursue a hyper-testosterone laden spirituality all done in the name of Jesus? If your answer is yes,…
Read more...
Wanted: A Sunday School Teacher From Hell
This is a REAL job wanted flyer sent to us by a reader. We've blurred the contact info. But we've confirmed that the flyer is real.
Read more...
God Might Know Trump is a Bigamist
Vonda Brewer (a.k.a. the "Nagging Prophetess") seems to be saying that God told her President Donald Trump is a bigamist with a child, but God is not quite sure about it. CAUTION! If you watch the following video you can never get your eighteen minutes back: She couches her word…
Read more...
What if You're the Sneaky Squid? Jennifer LeClaire's Advice for Failed Prophets
Jennifer LeClaire Senior Editor of Charisma Magazine wrote about the Sneaky Squid Spirit, which was also covered in this blog. What happens if you end up being a Sneaky Squid Spirit? What if you are a failed prophet who totally bamboozles someone with a false prophecy? LeClaire took some time…
Read more...
Our Christian brothers and sisters around the world are facing increased persecution for their faith in Jesus Christ. But we here in America face limited discrimination and a soft persecution at worst. Are we spiritually…
Read more...
In a world increasingly hostile to God and His Word, the importance of belonging to a strong, biblical church has never been greater. Sadly, an increasing number of churches seem to be looking for ways…
Read more...
When dealing with governments or political/social movements, 'follow the money' is usually sound advice when you want to know the real agenda. We consistently hear the latest scares about how the earth is heating to…
Read more...
In my latest book The Death of Christian Thought, I discuss how it is not the blatant lies that are most dangerous, but rather the clever deceptions of Satan and false teachers that are our…
Read more...
It is much easier to say we believe something than it is to live it sometimes. We all say we trust God, or love our spouses, but do our actions continually support our verbal claims?…
Read more...
Facebook now recognizes 71 different genders options that members can self-identify with. The Federal Government has expanded its list to more than 50. And, according to some, transgenderism has almost become a badge of pride…
Read more...
We receive hundreds of emails and calls every month from listeners asking about certain topics that we might not have covered on air. This morning we share and discuss as many as we can in…
Read more...
How important are the first three chapters of Genesis—the creation and fall accounts? Does it matter if we allegorize the text to allow for billions of years rather than read it as a straightforward narrative? Does it matter if we allow for death prior to Adam’s fall? There are many—even in the Reformed camp—who argue that these are trivial issues in comparison to getting the gospel right. And while that…
Read more...
[Editor’s Note: This article was first published in the earliest days of the GTY Blog. As we recently culled through the ministry archives in preparation for a new blog series on God’s work of creation—which coincides with the broadcast of The Battle for the Beginning sermon series on “Grace to You”—we believed this post deserved further consideration.] The hypothesis that the earth is billions of years old is rooted in…
Read more...
[Editor’s Note: This article was first published in the earliest days of the GTY Blog. As we recently culled through the ministry archives in preparation for a new blog series on God’s work of creation—which coincides with the broadcast of The Battle for the Beginning sermon series on “Grace to You”—we believed this post deserved further consideration.] Evolution was introduced as an atheistic alternative to the biblical view of creation.…
Read more...
Have you ever believed in evolution? Maybe you still do. It’s almost impossible to avoid indoctrination by this pseudo-scientific religion. Its tentacles have reached into every realm of education and the media. Today, evolutionary theory is taught as historical fact. Most children are unlikely to be exposed to any alternative view of our origins in school or secular media. And in western countries outside the United States, skepticism regarding Darwin’s…
Read more...
[Editor’s Note: This article was first published in the earliest days of the GTY Blog. As we recently culled through the ministry archives in preparation for a new blog series on God’s work of creation—which coincides with the broadcast of The Battle for the Beginning sermon series on “Grace to You”—we believed this post deserved further consideration.] Thanks to the theory of evolution, naturalism is now the dominant religion of…
Read more...

Soaken

John en Carol Arnott, hebben in 2005 een nieuwe beweging gelanceerd: The Soaking Prayer Centre. Over de hele wereld zijn honderden Soaking Prayer Centra in meer dan 70 landen. Elk Soaking Prayer Centrum, dat ergens geopend wordt, dient te zijn voorzien van een officieel certificaat vanuit Toronto. Om zo'n certificaat te verkrijgen zijn er speciale SPC- trainingscursussen van een lang weekend of een week in Toronto opgezet. Ook kan men een speciale Soaking Kit bestellen bestaande uit studiemateriaal en twee dvd's met betrekking tot dit onderwerp.

Soaken komt van het Engelse 'soaking' en betekent: doordrenkt worden. Het komt er op neer dat we ons als een spons mogen laten vollopen met de helende energie van de Heilige Geest. Soaken is onderdeel van het contemplatieve bidden. Zoals het contemplatieve gebed en het Lectio Divina gericht zijn op de stilte, zo is dit ook met soaken, in de stilte God ervaren.

 

Soaken is een tijd van rusten onder zachte aanbiddingsmuziek. De nadruk ligt op rusten. Het is dus geen tijd van strijd en gebed. Zachte en intieme aanbiddingsmuziek zal je helpen je ziel tot rust te brengen en je dichter bij God te brengen. Het duurt vaak een minuut of 15 voordat je je gedachten een beetje tot rust hebt laten komen. Hoe vaker je soakt, hoe sneller je Gods tegenwoordigheid kunt ervaren. De heilige Geest kan ook met golven komen. Laat de heilige Geest je dieper in de Christus (in de zalving) brengen.” Aldus The Soaking Prayer Centre.

Write comment (0 Comments)

De Emerging Church is een beweging en geen strakke organisatie. Deze beweging is ontstaan in de jaren negentig maar in het begin van de 21e eeuw kwam deze pas echt op. De aanhangers van deze leer zijn het evangelische tijdperk voorbij. In Nederland wordt deze beweging dan ook wel de opkomende kerk genoemd.

De Emerging Church is een beweging die verder gaat als de huidige traditionele leer van het evangelie. Het is een beweging die sterk leunt op de nieuwe spiritualiteit, de contemplatieve beweging. Hierbij moet men denken aan soaken, lectio divina en contemplatief gebed.

De leer vanuit de Emerging Beweging is postmodern. Hiermee wil men aangeven dat er een nieuw verstaan nodig is van het christelijk geloof. Het christelijk geloof moet vernieuwd worden. De manier van gemeente zijn zoals beschreven staat in de Bijbel past volgens hen niet meer bij onze huidige tijd. Ook de vormen van evangelisatie zouden moeten worden vernieuwd naar de maatstaf van de huidige tijd.

Write comment (0 Comments)

Op vier golven naar kundalini 

 

De charismatische beweging, met aan haar verwante stromingen, is een wereldwijde stroming die snel groeit. Zij wordt gerekend tot het protestantisme en bestaat voor het merendeel uit jongeren en jonge volwassenen. Dit is ook in belangrijke mate de doelgroep van deze evangelische christenen. In Nederland is de beweging ook groeiende. Prachtig, zou je denken, want je hoort vaak dat ‘de jongeren’ niet meer geïnteresseerd zouden zijn in de Here God, de Here Jezus en de Heilige Geest, laat staan in de Bijbel. Maar uiteindelijk baart dit toch grote zorgen wanneer je de beweging en de daaruit voortgekomen religieuze organisaties onder de loep neemt. De (neo-)charismatische leer blijkt namelijk op verscheidene punten af te wijken van de traditionele christelijke leer.

Deze samenvatting hoopt een helder beeld te geven van wat de charismatische beweging nu inhoudt: haar oorsprong, haar geschiedenis, haar uitgangspunten, haar leringen en theologie, haar ontwikkeling, haar (verwante) stromingen, haar praktijken, haar extremiteiten. Het laatste hoofdstuk van deze samenvatting bevat diverse kritiek op verschillende vlakken van de charismatische theologie, gedachtegoed en praktijken. Dit omvat meer pagina’s dan de daadwerkelijke samenvatting zelf! Dit geeft wel aan dat de charismatische beweging onderhevig is aan zeer veel kritiek.

 

Inhoud artikel:

Inleiding
 
Hoofdstuk 1: De Heilige Geest en de Geestesgaven
1.1.              De Heilige Geest
1.2.              De charismatische gaven of Geestesgaven

Hoofdstuk 2: De eerste golf: het ontstaan van de Pinksterbeweging
2.1.              Begin Pinkstergemeente
Tongentaal

Hoofdstuk 3: Latter Rain
3.1.              Geschiedenis Latter Rain (na de Tweede Wereldoorlog)
3.2.              Uitwerking uitgangspunten Latter Rain leer

Hoofdstuk 4: De tweede golf: het ontstaan van de charismatische beweging
4.1.              Kenmerken charismatische beweging
4.2.              Startpunt charismatische beweging

Hoofdstuk 5: De derde golf: verandering theologie: de neo-charismaten; krachtevangelisatie door ‘wonderen en tekenen’, de Nieuwe Apostolische Reformatie  
Wonderen en tekenen
De Nieuwe Apostolische Reformatie
Kingdom Now
Geestelijke oorlogsvoering

Hoofdstuk 6: De vierde golf: de Toronto Blessing en de Word of Faith beweging      
Toronto Blessing
Bijzondere manifestaties
Word of Faith beweging

Hoofdstuk 7: Word of Faith  
7.1.             Geschiedenis Word of Faith
Kundalini bewegingen
7.2.             Uitgangspunten Word of Faith leer
7.3.             Critici met betrekking tot de Word of Faith leer

Hoofdstuk 8: Opwekkingen  
Lakeland Revival

Hoofdstuk 9: Charismatische invloed in Nederland  
TRIN
Global Mission School Europe
Bijbel- en discipelschapscholen
9.1.             Namen binnen de charismatische beweging in Nederland

Korte samenvatting hoofdpunten hoofdstuk 1 tot en met 9

Hoofdstuk 10: Kritiek op de charismatische beweging  
Algemene kritiek: geen toetsing aan de Schrift, de ervaring staat voorop
10.1.            Kritiek met betrekking tot de Heilige Geest
10.2.            Dit gedeelte (10.2. tot en met 10.2.2.) is in bewerking
10.2.            Kritiek op de charismatische uitleg van Joël 2: 28-29 en Marcus 16: 17-18
De drie evangeliën
10.2.1.         Kritiek op de Latter Rain uitleg van Joël 2: 28-29
10.2.2.         Kritiek op hedendaagse krachtevangelisatie n.a.v. Marcus 16: 17-18

10.3.            Kritiek op de contemplatieve technieken
10.4.            Kritiek op de charismatische leer (in navolging van de Latter Rain)
de ‘doop’ en de tongentaal
Genezingen
Nieuwe apostelen en profeten, profetieën en bijzondere openbaringen?
Handoplegging
Kingdom Now
Geestelijke oorlogsvoering
Bevrijdingspastoraat
Aanbidding en lofprijzing
Vasten en bidden (geen kritiek)
10.5.            Kritiek op de ervaringen en manifestaties ‘in de geest’
10.5.1.        Trance en religieuze ervaringen in de opwekkingen van de achttiende eeuw
10.6.            Kritiek op de Toronto Blessing (artikel)
10.7.            Hypnose- en manipulerende technieken binnen de charismatische beweging
Uiteindelijke conclusie
10.8.            Kritiek op de Word of Faith leer
Ander evangelie

Bijlage 1: Gebedsgenezing (artikel)    
Bijlage 2: Hoe kan dit bedrog zijn?  

 Naar bovenstaand artikel

Heel veel stof om te lezen en om over na te denken. 
(Red.)
Write comment (0 Comments)

De grondlegger van de huidige Word of Faith beweging is Phineas P. Quimby (1802-1866). Hij is de grondlegger van de zogenaamde Nieuwe Gedachte Beweging (New Tought Movement). Hij studeerde hypnose en parapsychologie. Quimby was een paranormaal genezer.

Hij wilde naast bestaande natuurwetenschap van de zichtbare werkelijkheid een soort tweede wetenschap ontwikkelen van een geestelijke wetenschap. Deze wetenschap leerde dat men positief moet denken en belijden. Zo kan men zijn eigen positieve gezondheid en voorspoed scheppen. Dit is de grondslag van de huidige Word of Faith beweging.

E.W. Kenyon wordt beschouwd als de grootvader van de huidige Word of Faith. Hij had banden met veel New Age en New Tought groeperingen. Eén van de doctrines die hij binnen heeft gebracht is dat God de aarde niet door Zijn woord creëerde, maar door woorden van geloof te spreken. Ook zou volgens hem Jezus niet alleen fysiek maar ook geestelijk dood zijn gegaan en gemarteld zijn in de hel.

Na Kenyon heeft William Branham het stokje overgenomen. Van hem is de leer afkomstig dat de Drie-eenheid een leugen van de duivel is.

De laatste persoon die de leer van de Word of Faith heeft doorgegeven is Kenneth Hagin. Hij wordt de vader genoemd van de huidige beweging. Hij beweerde meerdere malen directe openbaringen van de Here Jezus te hebben ontvangen. De huidige Word of Faith predikers zoals Benny Hinn, Kenneth Copeland, Joyce Meyer en al de anderen zijn dan ook de geestelijke kinderen die hij heeft voortgebracht.

Was er bij de start van deze leer door Quimby nog een stukje orthodoxe leer te bespeuren, de huidige predikers hebben dit totaal losgelaten en zijn enorm afgeweken van de Bijbelse waarheid. Hieronder een aantal leerstellingen van de Word of Faith leer op een rij:

Write comment (0 Comments)

Bidden voor elkaar

Meer schokkende informatie op : IHOP’S SCARY “PRESENCE” DOCTRINE

 

IHOP en 24-7 gebedsbeweging hebben tot doelstelling om 24 uur per dag en 7 dagen per week continu te bidden. Deze beweging begon heel klein maar is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die overal, door middel van gebedsruimten in gemeentes, ruimte biedt om dag en nacht te bidden. In de gebedsruimten kunt u bidden, stil zijn, zingen, muziek maken of op een andere manier aanbidden. Dit kan allen of door u te voegen bij mensen die er al zijn. De gebedssamenkomsten zijn gebaseerd op Openbaring 5:8. De zogenaamde harp en bowl aanbidding.

De 24-7 gebedsbeweging is een internationale en interkerkelijke organisatie die in 1999 is ontstaan in Groot Brittannië. Oprichter is Pete Greig, voorganger van een kerk in Chichester in Engeland. Hij is ervan overtuigd dat het hebben van speciale gebedsruimtes waar men continu kan bidden een meerwaarde biedt en meer effect heeft dan gewoon bidden. Ongeveer gelijktijdig is in Kansas City IHOP ontstaan. Deze organisatie heeft dezelfde basis en is waarschijnlijk de grootste en bekendste organisatie binnen de 24-7 gebedsbeweging. Wereldwijd gaan er enorme aantallen mensen naar Amerika toe om hier voor een bepaalde tijd onderwijs te ontvangen betreffende het 24-7gebed. Doel van de 24-7 beweging is verzoening gebaseerd op de twee geboden die de Here Jezus gaf in Marcus 12:30-31. Of zoals de 24-7 beweging zichzelf definieert: De 24-7 gebedsbeweging bestaat om de wereld te verzoenen met God door de Here Jezus. We veranderen de wereld door de kerk te mobiliseren in gebed, missie en rechtvaardigheid.(1)

De visie (1) die gegeven wordt heeft op het oog een richtlijn die gebaseerd is op de Bijbel. Door echter de gehele visie van de 24-7 gebedsbeweging te lezen komt er toch een ander beeld naar boven. Deze gebedsbeweging is oecumenisch van karakter en de leer van de Bijbelse afscheiding wordt niet gevolgd.

Write comment (0 Comments)

 De contemplatieve beweging

Contemplatie is een ander woord voor beschouwing. Templatie stamt af van het Griekse woord templus dat letterlijk "het scheiden van iets uit zijn omgeving" betekent. Bij contemplatie probeert men zich meer ontvankelijk op te stellen en te verblijven bij het “voorwerp van contemplatie” om zich hierdoor te laten doordringen. In de christelijke wereld is dit dan bijvoorbeeld God of Jezus.

De contemplatieve beweging die we zien opkomen is ontstaan bij de katholieken. Omdat er Katholieken waren die de kerk verlieten, om hun heil in Oosterse godsdiensten te zoeken, riep men de katholieken op (op het Tweede Vaticaans Concilie) om meer kennis te krijgen van andere godsdiensten en hun tradities. Men wilde de Katholieken helpen om deze tradities te laten beleven in hun eigen geloof.

Write comment (0 Comments)