Blogs

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm
Media-geil
Het valt me met de dag meer op dat de media, kranten, journaal, informatie via www, eigenlijk al jaren geen nieuws meer brengen zonder te kunnen schofferen, choqueren of angst aan te jagen. Moord, doodslag, oorlog, geweld, vandalisme, vreselijke ongelukken, allemaal hot in het nieuws. De mens verwordt steeds meer...
Read more...
Witte zwanen, zwarte zwanen!
Wie gaat er mee naar engelland varen? Engelland is gesloten De sleutel is gebroken Is er dan geen timmerman (sommigen gebruiken hier: smid in het land) Die de sleutel maken kan? Laat doorgaan Laat doorgaan Wie achter is moet/mag voorgaan! Witte zwanen, zwarte zwanen! Het maakt niet uit wat de...
Read more...
De oude slang
Waarom hij er is, is ons een raadsel, maar neem aan van mij dat hij er wel degelijk is. Waarom hij in zonde viel, is ook een voor het mensdom niet te verklaren geheim, nog minder waarom hij op aarde geworpen werd. Ruimte zat in het universum, me dunkt. Doch...
Read more...
Ananias en Safira
Heb het altijd een keihard verhaal gevonden dat meer vragen oproept dan dat het licht werpt op de liefde van de Schepper. Bedoel dat het nogal oudtestamentisch overkomt, die situatie met een echtpaar dat een stuk land verkoopt en niet de hele opbrengt naar de discipelen brengt, doch wel de...
Read more...
Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van...
Read more...
Neem gebed serieus!
Bijna iedere christen worstelt van tijd tot tijd met gebed. Het is soms zelfs een echte geestelijke strijd. Het kan gaan om het vinden van tijd om te bidden, om antwoorden op gebeden die (lang) uitblijven of om het vinden van de juiste woorden in je gebeden. Gebed blijft ten...
Read more...
Waar blijft de profeet die ons land terugroept tot God? We hebben honderden predikers, die helder en duidelijk kunnen aangeven hoe je tot geloof in de Heere Jezus komt en wat het inhoudt om christen te zijn. Maar de profeten, waar zijn die? Mensen, door God gegeven, om woorden van...
Read more...
Leven uit verwachting
De serie 'De laatste Bazuin' van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins blijft interessant. In januari ben ik begonnen met het herlezen van deze serie en hoewel deze boeken natuurlijk voor een groot deel berusten op fictie, blijft de boodschap van wat de schrijvers willen duidelijk maken nog steeds actueel:...
Read more...
Chip and Joanna Gaines are back in the news. Critics continue to look for reasons why they would step away from their very profitable television show, but Chip’s explanation is simple: “That’s not what motivates us: more money, more fame, more things. We didn’t really want all of this stuff...
Read more...
I know I’m prone to feeling sorry for myself and I am quite committed to avoiding the temptation. It is one of those sins that feels like it will feel good but actually just ends up feeling miserable. I know that intellectually—it’s just that tricky matter of implementing it emotionally....
Read more...
Today’s Kindle deals include an eclectic collection of interesting titles. Westminster Books has some good deals this week as well. At Least as Dangerous as Porn “Not to diminish the dangers of sexual sin (1 Corinthians 6:9–11), but have you ever noticed that the New Testament issues more dire warnings...
Read more...
A New Jersey teacher was suspended for giving a student a Bible. A football coach was placed on leave for praying on the field. The Atlanta fire chief was fired for self-publishing a book defending Christian morality. A Marine was court-martialed for refusing to remove a Bible verse on her...
Read more...