Opinie
Lieve lezers, Het is alweer een poosje geleden dat ik wat van me heb laten horen. Dat heeft uiteraard te maken met drukte. Maar nu heb ik (hopelijk) weer wat tijd. Ik zit namelijk deze komende maand in de VS om mee te doen met het opgraven van dino’s. Deze...
Read more...
Vraag Aan prof. dr. M.J. Paul. Ik heb uw boek “Oorspronkelijk, overwegingen bij schepping en evolutie” (nog) niet gelezen. Wel las ik een aantal recensies over het boek, waardoor de belangstelling er voor is ontstaan. In één van de recensies las ik dat u de twee ogenschijnlijk verschillende scheppingsverhalen uit...
Read more...
Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst op een recente oorsprong van mens en dier. De schepping en de zondvloed kunnen goed als verklaring van de wetenschappelijke bevindingen dienen, betogen dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle. In de maand juni zijn er twee opvallende berichten in de wetenschappelijke literatuur verschenen die informatie...
Read more...
Hoe zijn de Ardennen gevormd? Met die vraag in het achterhoofd trokken geoloog Tom Zoutewelle en 27 Weet-lezers vorig weekend door de Belgische Ardennen. Als ware detectives speurden ze naar sporen. Zouden die in de evolutionistische verklaring passen? Of kan het allemaal toch heel anders zijn gegaan? Zoutewelle: „We duiken...
Read more...
Evolutiebioloog dr. Jente Ottenburghs reageerde via Twitter op een onlangs gepubliceerd artikel van dr. Wim de Jong. Ottenburghs verwees in zijn tweet naar een artikel op de website ‘Theskepticalzone’. Dr. De Jong reageert kort hieronder. Joe Felsenstein and Michael Lynch kritiseren op de website Theskepticalzone.com het zeer gedegen paper van...
Read more...
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt...
Read more...
Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade (Rom 6:14) “Wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade” wordt vaak gebruikt door gelovigen, om zich vrij te pleiten van hun plicht en verantwoordelijkheden om de...
Read more...
De wil van God bestond al voor de komst en invoering van de wet en daarom bestond de zonde ook al voor de komst van de wet. Zonde is de wil van de duivel; het tegenovergestelde van God’s wil. God was duidelijk en had aan Adam aangegeven wat de mens...
Read more...
In de vorige blogpost heb je kunnen lezen over het moderne evangelie van overvloeiende genade, waarbij niets hoeft maar alles mag. Alles is toegestaan en alles wordt geaccepteerd omwille van de zogenaamde liefde van God en Zijn genade. Het is allemaal genade en daarom hoef je niet te veranderen, maar...
Read more...
Passend onderwijs heeft een kans van slagen, maar er moeten wel grenzen aan gesteld worden, reageert W. Visser.
Read more...
De toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea betekent zeker niet dat deze landen kans maken op een hereniging. Integendeel, stelt Niki Alsford.
Read more...
Academische en militaire alertheid jegens het Iraanse gevaar gaan in Israël nauw samen, observeerden Bas Belder en Esther Grisnich in de universiteit van Haifa en op de Golanhoogte aan de Israëlisch-Syrische grens.
Read more...
Wetenschapsdiplomatie, de wetenschappelijke samenwerking tussen landen, los van een politieke agenda of nationale belangen, kan een stabiliserende factor zijn in de internationale betrekkingen. Dat stelt prof. Paul Arthur Berkman.
Read more...
Het boek Koningen rept met geen woord over de bekering van koning Manasse. Hij wordt uitsluitend gepresenteerd als een goddeloze vorst. Daarmee geeft dit Bijbelboek toch een oneerlijk beeld van deze koning?
Read more...
Vaders hebben een belangrijke plaats in het gezin, maar moeten zichzelf daarbij niet uit het oog verliezen. Ter voorbereiding op Vaderdag schrijft Jaco van den Broek aan vaders een brief.
Read more...
Enkele weken geleden las ik een interview met prof. Louise O. Fresco, rector magnificus van de Wageningen University. Ze vertelde dat ze jaren geleden met een groep studenten enkele weken op excursie kon gaan zonder daarna ook maar een bonnetje te overleggen. Nu moet iedere uitgave verantwoord worden en we vinden dat heel normaal. Dit is spannend. Wat is er gebeurd? Hoe zijn we beïnvloed door het denken dat we met regels en procedures grip op de dingen kunnen krijgen? Welkom in de wereld van wantrouwen.
Read more...
„Goed nieuws is geen nieuws.” Deze basisregel in de journalistiek heeft soms koddige gevolgen. Als Trump en Kim uiteindelijk een handtekening zetten, analyseren journalisten de lichaamstaal net zo lang tot ze het zeker weten: dit is niet meer dan een bizar toneelspel.
Read more...
Het leesonderzoek dat Tom Bakker en Jobien van den Broek-van Nieuw Amerongen „gedegen” noemen, is dat allerminst. Aan de gedachtewisseling erover zit ook een luchtje, reageert dr. Ewald Vervaet.
Read more...
Nieuw wetenschappelijk onderzoek wijst op een recente oorsprong van mens en dier. De schepping en de zondvloed kunnen goed als verklaring van de wetenschappelijke bevindingen dienen, betogen dr. Peter Borger en drs. Tom Zoutewelle.
Read more...