Opinie

Zoeken naar onderwerpen in meer dan 100 christelijke websites

transparant.jpg
Open zoekscherm
Is Genesis 1-11 een mythe? Stammen wij af van aapachtigen? Is een miljoenen jaren durend proces van evolutie te rijmen met de God van de Bijbel? Drs. Rob Visser, predikant te Zwolle, beantwoordt deze vragen in zijn nieuwste boek ontkennend. Genesis 1-11 is geen mythe, Adam en Eva waren onze...
Read more...
Sedimentenlagen kunnen plooien in vloeibare fase of als uitgehard gesteente volgens op tektoniek gepromoveerde Dr. N. Hardebol. Hij noemt echter niet dat vervorming aan het aardoppervlak uitsluitend mogelijk is in vloeibare fase. De plooien die we aan de Engelse kust kunnen waarnemen zijn geplooid aan het aardoppervlak. De vervorming is...
Read more...
Het is vrijdagmorgen zeer vroeg in de ochtend als ik met mijn auto op pad ben naar een congres in het redelijk centraal gelegen Nijkerk. Navigatie geeft aan ‘De Fontein’, Dominee Kuyperstraat 2 te Nijkerk. ‘Evolutie. Stel dat het waar is…’. Wat zal deze dag ons brengen? Zal er, net...
Read more...
Evolutie, stel dat het waar is? Dan heb je als christen een probleem als je de Bijbel wilt lezen. Althans, dat zou je moeten hebben. Maar niet alle theologen delen die mening. Deze zomer werd christelijk Nederland in opschudding gebracht door het boek van Gijsbert van den Brink. In zijn...
Read more...
Op 3 november wordt een nieuwe dvd in Nederland gepresenteerd door Weet Magazine. Het gaat om ‘Is Genesis history?’. In de VS en het VK heeft deze documentaire al voor volle zalen en stevige discussie gezorgd. Samen met Logos Instituut organiseert Weet Magazine een presentatieavond op 3 november van 19:00...
Read more...
Na een supernova explosie dijt zich een gas- en stofwolk uit, de zogenoemde supernovarest (SNR). Zulk een SNR zou meer dan een miljoen jaar waarneembaar moeten zijn, voordat het verdwijnt. Men vindt echter in onze Melkweg zeer veel minder SNR’s dan men normaal gesproken zou verwachten. Hun aantal komt overeen...
Read more...
Evolutie. Stel dat het waar is… Gisteren was ik bij een congres over de theologische implicaties van evolutionaire schepping. Het congres is georganiseerd naar aanleiding van het veelbesproken boek van Gijsbert van der Brink. Tijdens het eerste deel spraken Henk Jochemsen en Cees Dekker over de status van de wetenschap...
Read more...
Samenvatting: Op het Indonesische eiland Flores ontdekte men in 2003 botresten, die omschreven werden als een nieuwe soort: Homo floresiensis. Er zijn echter ook onderzoekers van mening, dat de bijzondere kenmerken van de Floresmens te wijten zijn aan een ziekte. In 2014 werden twee grondige studies gepubliceerd, die concluderen dat...
Read more...
“Waarom noemt u mij goed?Niemand is goed dan God alleen.” Wie bekend is met de Socratische Methode kent wellicht ook haar sub-discipline: de Socratische Ondervraging. Door het stellen van vragen kan men een gesprekspartner laten beseffen wat de logische consequentie is van zijn stelling. Jezus gebruikte een soortgelijke methode die...
Read more...
Far right islamophobes are constantly making up stories about Islam. One of their blatant myths is the idea that Muhammad, founder and prophet of Islam, was a violent man. Yes, this is actually what they’re suggesting. Muhammad, as we’ve heard mentioned by Muslims numerous times, was a peacemaker if anything....
Read more...
Wat een voorrecht, schreef Luther in 1524, te leven in een tijd waarin het Evangelie in al zijn rijkdom voor ieder beschikbaar is. „Lieve Duitsers, koop, zolang de markt voor uw deur is, zamelt in, maak gebruik van Gods Woord en genade, zolang het kan. Het is als met een voorbijtrekkende plensbui (ein fahrender Platzregen). Voorbij is voorbij (hin ist hin).”
Read more...
Nog ruim een maand en dan wordt het Lutherjaar afgesloten. Niemand kan het zijn ontgaan dat het 500 jaar geleden is dat de kerkhervormer zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel van Wittenberg spijkerde. Het was een keerpunt in de kerkgeschiedenis.
Read more...
Nazaten van Hugo Heymann hebben recht op compensatie voor het leed dat de nazi’s deze Joodse fabrikant aandeden, betoogt M. C. J. Wielenga.
Read more...
De Protestantse Kerk in Nederland heeft vrijdag een belangrijke stap gezet. Het terugbrengen van het aantal classes van 75 naar 11 is voor de grootste protestantse kerk in ons land veel meer dan alleen een organisatorische verandering. Het maakt pijnlijk duidelijk hoezeer de kerkverlating het gebouw van de kerk heeft aangetast. De Protestantse Kerk, met een kleine 2 miljoen leden, verliest jaarlijks zo’n 50.000 mensen. Met zo’n uitstroom is de conclusie onvermijdelijk dat de kerk, organisatorisch gezien, inmiddels een veel te grote jas aan heeft. De vacatures in tal van kerkelijke organen en ambtelijke vergaderingen zijn gewoonweg niet meer te vervullen.
Read more...
Maak van vervolgde christenen geen slachtoffers, maar volg hen na in hun toewijding en volharding, aldus ds. A. Th. van Olst.
Read more...
Twee jaar geleden startten moslims in enkele Nederlandse steden een initiatief waarbij Turks-Nederlandse jongeren op bezoek gingen bij vereenzaamde Nederlandse ouderen. Een charmeoffensief in de hoogtijdagen van de Islamitische Staat, om te laten zien dat de islam ook iets goeds brengt. Kunnen we iets leren van het respect dat moslims hebben voor hun ouders?
Read more...
Een godsdienstles waarin ‘zomaar’ een gesprek ontstaat over een woord van God heeft het hart van docent en leerling. Laurens Snoek roept beiden op om daarvan te getuigen.
Read more...
Nederland mist een Jozef, die spaart in tijden van hoogconjunctuur en uitgeeft als het economisch tegenzit, betoogt Roel Jongeneel.
Read more...
Zullen wij bang of blij de wereld van de wetenschap ingaan? Deze vraag was het thema van een lezing door professor W. H. Velema toen ik mijn middelbare school verliet om te gaan studeren. Ik herinner me vooral zijn innemende glimlach. Die wekte toch geenszins de indruk dat ons alleen gevaar te wachten stond. Natuurlijk was er ook reden om bang te zijn, maar toch was hij hoopvol.
Read more...
De ongelooflijke complexiteit van het leven roept verwondering op en de gedachte van een ontwerp, betoogt prof. dr. J. H. van Bemmel.
Read more...