Opinie
Wat is er mis met de nieuwe hermeneutiek? Op deze vraag gaat dr. G.A. van den Brink vandaag in. Hij hield daar dit jaar een lezing over. Met dank aan Geloofstoerusting is deze lezing opgenomen. Bekijk deze lezing hieronder: The post Wat is er mis met de nieuwe hermeneutiek? appeared...
Read more...
De eigenlijke kroon op de schepping, de menselijke hersenen, hebben enkele merkwaardige eigenschappen. Ze ontvangen hun informatie via de vijf zintuigen: tastzin, gehoor, gezicht, smaak en reuk. Dag en nacht gaat een voortdurende stroom gegevens naar de hersenen om te worden verwerkt tot kennis, herinneringen, meningen, nieuwe inzichten, gevoelens, fantasieën...
Read more...
Duurde de schepping slechts zes dagen? Om te beginnen las ik in een interessant artikeltje van Jehovahgetuigen: ‘Als de aarde langer dan een maand met 1 kant naar de zon gericht bleef, zou de ene helft van de aarde verbranden en de andere helft bevriezen’. Of dat waar is weet...
Read more...
Hoe kan een zó slecht verhaal zó eloquent geschreven zijn? Dat is de eerste gedachte die in me opkwam nadat ik eindelijk En de aarde bracht voort helemaal gelezen had. Een half jaar heeft het me uiteindelijk gekost. Niet vanwege de schrijfstijl of mijn vermogen tot lezen, maar omdat er...
Read more...
Bij gesprekken tussen evolutionisten en creationisten is het belangrijk om goed naar de argumenten van de gesprekspartners te luisteren. Het komt regelmatig voor dat een redenatie voor degene die deze uitspreekt volkomen helder is, terwijl de ander, een even weldenkend mens, er geen touw aan vast kan knopen. In dat...
Read more...
Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden...
Read more...
Er zijn heel veel mensen, die met wrok naar anderen toe leven en anderen de schuld geven, voor wat hen is aangedaan. De herinneringen en gedachten over het onrecht dat hen is aangedaan beheerst hun denken en daardoor hun leven. Zij meten zich een slachtofferrol aan en maken iedereen, die...
Read more...
Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op Zijn verschijning als op Zijn koningschap: verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de...
Read more...
Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten; en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en...
Read more...
Een nieuwe ”spirituele shift” zoekt in het christelijk geloof naar warmte en geborgenheid, dynamiek en energie. Daartegenover is de Bijbelse weerbarstigheid nodig om geloof en leer levendig te houden, stelt prof. dr. A Huijgen.
Read more...
Enige tijd terug las ik het bericht dat de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, door de bocht was. Europa zou eindelijk gaan stoppen met het gerommel met de tijd. Ik geef toe: ik werd emotioneel toen ik dat berichtje zag. Nooit had ik namelijk durven denken dat m’n vurige pleidooi om te stoppen met het verschuiven van de wijzers van de klok nog eens gehoor zou vinden. En dan in Brússel nog wel.
Read more...
Als we de symboliek van de hoofdbedekking voor vrouwen in de kerk prijsgeven, is het gevaar reëel dat we ook de betekende zaak, de Bijbelse visie op man en vrouw, kwijtraken, reageert dr. M. Klaassen.
Read more...
Een grotere school heeft zijn voordelen. Schaalvergroting kan bijdragen aan het behoud van de identiteit en de kwaliteit van onze eigen scholen, reageren P. W. Moens en L. P. Niewenhuijse.
Read more...
De boeken van Yuval Noah Harari doen het goed in de boekhandel. Ze liggen er dan ook meestal op een prominente plek. Tot nu toe ging het om ”Sapiens” en ”Homo Deus”. Dat tweede boek heb ik vorig jaar met een groep Delftse studenten gelezen.
Read more...
Een calvinist was Willem van Oranje zeker niet: nog in 1580 kerkte hij in Utrecht met veel genoegen bij de gereformeerde –maar niet calvinistische– Hubertus Duifhuis, zeer tot ongenoegen van het calvinistische consistorie (bestuur). Dat schreef historicus dr. Bart Jan Spruyt in 1999 in deze krant. Als de Vader des Vaderlands al geen calvinist was, dan zijn aanhang zeker niet. Dus heeft historicus Peter van Dam gelijk, die recent beweerde dat ons land nooit zo calvinistisch is geweest als Calvijns volgelingen graag willen doen geloven. Hij noemde het een mythe. Er was weliswaar een omvangrijke elite met een calvinistische inborst, maar de grote meute was helemaal niet zo trouw aan Calvijn. Bovendien was een behoorlijk deel van de natie rooms-katholiek.
Read more...
De Verenigde Staten kunnen de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken ook halen zonder de hulp van de regering-Trump. Dankzij de steden, staten en bedrijven, stellen Jerry Brown en Michael Bloomberg.
Read more...
Wat is het verband tussen een schaakcomputer en duivelswerk? Een bijzondere vraag, maar misschien is er een verband. Alweer enige tijd geleden was er veel aandacht voor de schaakcomputer AlphaZero. Door kunstmatige intelligentie was hij binnen een paar uur zo verschrikkelijk goed dat hij alle menselijke schakers versloeg. Zijn speelkracht is niet gebaseerd op goed kunnen rekenen (zoals andere schaakcomputers) maar op bliksemsnel zelfstandig bijleren. Het apparaat verricht permanent een superieure evaluatie van zijn doen en laten, maar ook van zijn omgeving.
Read more...
Doen we er wel goed aan, als we het vermaan van Paulus met het oog op de hoofdbedekking van de vrouw uit zijn culturele context halen en inpassen in onze theologische traditie, reageert ds. S. A. Doolaard.
Read more...
In de Waalse kerk in Den Haag wordt elke maand een residentiepauzedienst gehouden. Een predikant spreekt een meditatie uit, waarna een politicus van een van de christelijke partijen een toespraak houdt. Deze week sprak mr. D. J. H. van Dijk (SGP).
Read more...