Nieuwe spiritualiteit

Zoeken in christelijke sites

transparant.jpg
Open zoekscherm
buildings-at-night-4.jpg

 

119 ministries maakt deel uit van de zogenoemde Hebreeuwse wortels beweging. Dit is geen organisatie maar, net als bijvoorbeeld de oecumenische beweging of het voorspoed evangelie, een leer die mensen wegtrekt van de Bijbelse waarheid. Het gaat in dit artikel niet specifiek om 119 ministries, maar om de beweging op zich, waarin 119 ministries een hele grote rol speelt. Het gaat er ook niet om of 119 ministries bewust of onbewust een andere leer verkondigen, maar om te waarschuwen tegen de leer van de Hebreeuwse wortels. Deze leer houdt in dat christenen zich moeten houden aan de wet, o.a. door het houden van de sabbat, de Joodse feesten, en geen varkensvlees mogen eten het gebruik van de Hebreeuwse namen voor de Here Jezus e.d.

RisicofactorenSekte

 

De kans op misstanden neemt toe naarmate onderstaande aspecten zich voordoen.


Manipulatie
Het zou kunnen dat in een sekte gevaarlijke, schadelijke en/of strafbare feiten plaatsvinden, doordat sekteleiders hun slachtoffers manipuleren. Als dat zo is kunnen slachtoffers een opvallende persoonsverandering ondergaan en fysieke, emotionele of financiële schade oplopen.

 

De leider heeft de enige juiste visie
De leden van de sekte geloven of moeten erin geloven dat de visie van de leider de enige juiste visie is. Sekteleden nemen een uiterst negatief kritische houding aan ten opzichte van andere visies. Daarentegen zijn ze over de visie van de sekte helemaal niet kritisch.

 

Beïnloedingstechnieken
De sekte maakt gebruik van beïnvloedingstechnieken. Hiermee beoogt de sekte de leden aan de groep te binden. Voorbeelden hier van zijn:
- het aanwakkeren van schuldgevoelens
- het dreigen met buitensluiten
- leden sociaal en emotioneel afhankelijk maken van de sekte

 

Financiële eisen
De sekte verwacht financiële bijdragen van de leden. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:
- het verplichten tot een bijdrage van 10% van het inkomen
- het overdragen van al hun bezittingen aan de sekte bij intrede
- het aanwakkeren van schuldgevoelens bij de sekteleden die niet voldoen aan de financiële eisen

 

Loyaliteit aan de groep is een nadrukkelijke eis. Het leven moet volledig in het teken van de sekte staan. Het toewerken naar lichamelijke –en emotionele uitputting kan daar deel van uitmaken. Soms moet men om loyaliteit te bewijzen de dood onder ogen zien. Bijvoorbeeld door het weigeren van een noodzakelijk medicijn of ander medisch handelen.

 

Sociale controle
Er wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen de sekte en de buitenwereld in termen van wij-zij. De sekte streeft ernaar dat het individu zijn privéleven opoffert.

 

Taalmanipulatie/loaden language
Middels groepsspecifiek taalgebruik zou het denken en de communicatie kunnen worden gecontroleerd. Woorden kunnen dan een andere betekenis krijgen dan ze in de samenleving hebben. Een voorbeeld hiervan is het omdraaien van de betekenis van begrippen zoals ‘liefde=haat’ en het koppelen van angst aan bepaalde begrippen zoals ‘helpen=marteling’. Door taalmanipulatie wordt de communicatie met de mensen buiten de sektewereld problematisch. Het geven van vriendschap en liefde of het willen helpen wordt gezien als iets negatiefs. Het sektelid zal zich hierdoor afsluiten.

 

Geen kritiek
Het in twijfel trekken of kritiek hebben op de sektarische beweging wordt gezien als rebels gedrag en wordt onmiddellijk de kop in gedrukt. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en onderwerping zijn de eigenschappen van gedrag waarmee sekteleden waardering  van andere sekteleden/sekteleiding ontvangen.

 

Liegen en intimidatie
Liegen over de werkelijkheid binnen de sekte wordt geaccepteerd. Liegen over een outcast om hem/haar in diskrediet te brengen wordt binnen de sekte gestimuleerd. Middels intimidatie wordt de outcast monddood gemaakt. Op pogingen van sekteleden om de groep te verlaten of belastende feiten aan het licht te brengen wordt gereageerd met dreigementen.

 

Ernstige schuldgevoelens
Alle bezigheden die iemand had voordat hij zich aansloot bij de sekte, worden als zogenaamde ‘tekortkomingen’ gezien. Deze zouden niet bij de hoogste doelstellingen van de sekte behoren. Kleine misstappen worden opgeblazen, zodat leden zich constant schuldig voelen aan het overtreden van zelfs de meest onbeduidende regel. Omdat sekteleden denken dat ze nooit genoeg doen, voelen zij zich schuldig. Zelfs het rationeel denken is een struikelblok geworden.

 

Informatie

Slachtoffers van misstanden van sektes of bezorgde familieleden en vrienden kunnen bellen naar Sektesignaal. Zij worden te woord gestaan door een ervaren vertrouwenspersoon. Deze gaat het gesprek aan, luistert en stelt vragen om het probleem helder in kaart te brengen. De vertrouwenspersoon geeft een eerste advies. Daarnaast kan hij/zij – indien nodig – de beller in contact brengen met zorg- en hulpverlening. 

Tel.: 088 554 32 76 

Sektesignaal is 7 dagen per week bereikbaar van 10.00 tot 17.00 uur. 

Of zie: Sektesignaal.nl

 

 BDE

Bijna dood ervaringen, ook wel afgekort als BDE krijgen ook onder christenen steeds meer aandacht. In EO Visie stond een artikel over de film Heaven is for real.(1) Deze film is in Amerika in première gegaan en zal in september van dit jaar ook in de Nederlandse bioscopen gaan draaien. Hoewel er ook kritiek op deze film is in Amerika merk je dat er, onder invloed van de huidige vorm van ervaringsgerichtheid, ook bij christenen een sterkere drang komt om dit fenomeen te kennen. Niet dat mensen zelf een BDE willen ervaren, maar dat ze deze ervaringen aanvaarden als zijnde van God en zien als een middel voor evangelisatie doeleinden. Is er spraken van een nieuwe manier om het evangelie onder de aandacht te brengen in een wereld die zich daar steeds meer vanaf keert, of is er hier (wederom) sprake van een duivelse misleiding die mensen weg trekt  van de juiste weg?

Exorcisme

Exorcisme of duiveluitdrijving is terug van bijna weggeweest. Op tal van plaatsen heeft de Rooms-katholieke kerk de afgelopen tijd weer priester-exorcisten aangesteld. Volgens rituelen die teruggaan tot de tweede eeuw na Christus moeten zij mensen bevrijden van de macht van demonen. De kerk doet dat onder andere op basis van de woorden van Jezus uit Lucas 10 vers 19: ‘Zie, Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand; en niets zal u schade toebrengen’. Gelovige priesters worden dus beschermd bij deze delicate klussen. Voor de Romeinse correspondent van de Britse krant The Telegraph was de opleving van dit oude gebruik reden om er vorige maand een artikel over te schrijven.

 

Lees verder

Een Christelijke visie.

 Dalai Lama

Martin Kamphuis trok eind jaren 70 als avonturier de wereld rond, studeerde psychologie en reisde enkele malen naar India en Nepal. Hij liet zich onderwijzen door Tibetaanse lama’s en werd praktiserend boeddhist. Vervolgens vestigde hij zich als alternatief therapeut met een rebirthing centrum op een woonboot in Amsterdam. Krampachtig werkend aan zijn boeddhistische idealen trok hij samen met zijn Duitse vriendin Elke opnieuw naar het Oosten. Op een wonderlijke manier raakten zij in Australië verzeild in een levendige kerkdienst en bekeerden zich tot het christelijke geloof. Zij vestigden zich daarna in Duitsland. Hun eerste boek werd onder de titel “Weg van Boeddha” ook in Nederland uitgegeven. Hieronder volgt de samenvatting van een lezing die hij op 24 januari 2009 in Utrecht voor ons hield. 

 

1. Geestelijk proces


Iemand die zijn geest opent voor het boeddhisme, reist als het ware buiten zijn grenzen, de geest opent zich dan voor andere sferen. Het onderwijs van een lama werkt in op de geest van de leerling. Men wordt a.h.w. gedoopt in de geest van het boeddhisme. Daardoor nemen zij dingen anders waar en ordenen die anders, namelijk in de zin van de boeddhistische leer. Boeddhist wordt je door je toevlucht te nemen tot Boeddha (het doel), de leer (dharma) en de gemeenschap (sangha). In eerste instantie komt het boeddhisme tolerant over. Schijnbaar kun je alle dingen blijven doen. Men heeft geduld met de onrustige westerling. Hij krijgt het advies om te mediteren. Zo zal hij de rust vinden die ook een Boeddhabeeld uitstraalt. De eerste aanblik van het kruis bewerkt geen rust. Maar toen Jezus leefde en gedoopt werd kwam een stem uit de hemel, die zei: dit is mijn geliefde zoon. Het getuigenis van Jezus kwam dus uit de hemel, terwijl het getuigenis van Boeddha, zo zei hij bij zijn verlichting, uit de aarde kwam.

 

Boeddhisme is een religie die open staat voor andere culturen, het past zich aan bij de geloofswaarden die er al zijn. Westers boeddhisme is een zachte vorm van het oorspronkelijke uit het Oosten. Aanvankelijk combineren vele westerlingen hapjes religie, een beetje Jezus, een beetje Boeddha en een beetje andere oude en/of nieuwere religies. De lama ziet dit niet als een probleem voor de beginneling. Het boeddhisme lijkt heel tolerant te zijn. Men ziet andere religies als delen van de waarheid. De volledige waarheid heeft echter alleen het boeddhisme in pacht. Het doel van de menswording is de verlichting. Zij wil het licht van deze absolute waarheid laten schijnen.

 

De Bijbelse waarheid echter is die van Jezus, die zegt: “Ik ben de Waarheid” (Joh. 14:6) en Ik ben het Licht der wereld” (Joh. 8:12). De bekende Duitse monnik Anselm Grün, meer boeddhist dan christen, beweert: “Jezus belichaamt ook de wijsheid van Boeddha”. En in de voetbalsport omarmde Klinsmann toen hij trainer was van Bayern München het boeddhistische gedachtegoed door in de trainingsruimte boeddhabeelden op te stellen en zijn spelers mentale geestestraining aan te bieden voor een goede energiestroom.

 

"De in pij gehulde, minzaam lachende dalai lama, een veel gevraagde spreker op internationale congressen, verklaarde: “Ik geloof vast in de kracht van de waarheid” Hij schrijft, hoe hij de Chinezen vergeeft en stelt zich voor, dat ze met lichtende energie worden aangestraald. Is dit vergeving, zoals God die bedoelt? Maar het fascineert wel. Mededogen, barmhartigheid, vergeving op de manier van visualiseren, waardoor licht naar die Chinese vijanden stroomt. Dat klinkt allemaal goed. Maar is het boeddhisme werkelijk zo vreedzaam als het lijkt?

 

Lees meer

 

Denise Rutten

Ex-reikimaster vindt échte liefde in Jezus

“Ik merk dat heel wat Nederlanders met occultisme bezig zijn. In de jaren negentig – de tijden dat ik een New Age-winkel met een healing-praktijk had – zag ik al een explosieve groei. En na die tijd is dat alleen maar door gegaan. Het is belangrijk dat kerken hier meer onderwijs over krijgen. Veel christenen beseffen niet dat occultisme overal in verweven zit”, zegt ex-Reikimaster Denise Rutten. Ze kwam via reiki in het occulte wereldje terecht en vond dat aanvankelijk erg prettig. De consequenties kwamen later.

Denise groeide op in een katholiek gezin, maar had weinig met het geloof. Ze vond het als kind vooral zielig om de beelden te zien van Jezus die aan het kruis hing. Ze begreep niets van het geloof. Toen ze gesetteld was met een man en ze een eigen bedrijf had, kreeg Denise pijn in haar lichaam. De dokter was duidelijk: ‘Je hebt spierreuma en daar kunnen we niets tegen doen. Het kan zo ernstig worden dat je in een rolstoel terecht komt.’

 

Paranormale gaven

”Het was een harde klap. Voor mij was m’n leven afgelopen, ook al was ik nog maar 27.” Denise begon zichzelf af te wijzen en kreeg  minderwaardigheidsgevoelens en ontwikkelde daardoor een eetstoornis. Ze accepteerde de uitslag bij de dokter niet en kwam per toeval in de paranormale wereld terecht. “Ik kende iemand via m’n kennissen die paranormale gaven had. Hij vertelde dat er genezing mogelijk was.” Hij ging Denise behandelen. “Hij ging inspreken op mijn leven en mij magnetiseren. Je voelt dan warmte en genezende kracht door je heen stromen. Het gaf me een heel goed gevoel. Ik dacht: ‘Wow, wat geweldig.’” De fascinatie voor de bovennatuurlijke wereld was groot geworden. “Ik schafte direct boeken aan van alles wat met reiki te maken had. Dit was bepaald niet goedkoop.”

 

Lees verder

 

Lees vooral ook: Hoe een reiki master tot het geloof in Jezus Christus is gekomen 

 

 

 

 

Lees waarom yoga anders is dan zomaar wat gymnastiek

 

YOGA, feiten en achtergronden

Een vraag die me regelmatig gesteld wordt is: "valt het christelijk geloof met yoga te combineren?". Na mijn negatieve antwoord met enige uitleg, volgt dan vaak de tegenwerping: "Ja, maar mijn yogales is alleen maar een soort gymnastiek". Die mogelijkheid wil ik niet helemaal uitsluiten, maar nagenoeg altijd komt na een paar lessen de achterliggende filosofie uit de mouw. Eerst nog voorzichtig gedoseerd, later als de gewenning toeslaat, steeds meer geïntegreerd in de lessen en oefeningen. Daarnaar gevraagd, zullen ook Indiase yogi u verklaren dat ontkoppeling van yoga en hindoeïsme niet mogelijk is. Om het bovenstaande toe te lichten, wil ik met u op pad gaan om het wezen van yoga vanuit christelijke oogpunten te bezien.

 

WAT IS YOGA?

Echte Yoga is kortgezegd een methode om door middel van oefeningen en (oosterse) meditatie tot een staat van bewustzijn te komen die verlichting wordt genoemd. Ik waag me niet aan een definitie van verlichting, het moet begrijpelijk blijven. Maar het is zo ongeveer enerzijds een toestand van volmaakt inzicht, waarbij men één wordt met alles om zich heen, anderzijds is het gelijktijdig ook complete leegte met inbegrip van identiteitsverlies. De technieken en meditatievormen op dit pad naar verlichting kunnen je in contact brengen met kosmische machten en krachten. Zeer begeerde nevenverschijnselen, vaak zelfs de beoogde doelen zijn PARANORMALE VERMOGENS. De namen zijn anders, maar in wezen handelt het om de oude Babylon religie, die naar Egypte en India uitwaaierde. Wat voor christenen occult handelen inhoudt, namelijk buiten God (Vader, Zoon, Heilige Geest) om de geestelijke wereld binnengaan, wordt bij yoga gepresenteerd als iets normaals.

 

YOGA LIGT IN HET HART VAN HET HINDOEÏSME

Yoga is de weg naar God ! De vraag is dan naar welke god of goden ? Er is sterke discipline en hard werken voor nodig om god te bereiken. Dat lukt je niet in één leven, dus is REÏNCARNATIE een vereiste. In een oud Hindi geschrift, de Bhagavad Gita is het doel: EENHEID MET GOD. Een ander oud geschrift, de Upanishaden, drukt het nog kernachtiger uit: "aham asmi brahman" dit is: “IK BEN GOD” Dat houdt dus identificatie met God in. Dit ademt dezelfde geest als weergegeven in het Bijbelboek Jesaja 14, waarin Lucifer ( in de Bijbel ook wel Satan genoemd) zegt: “ik wil opstijgen boven de wolken en mij gelijkstellen aan de Allerhoogste”

 

Lees verder

 

 

Boeddha

Deze week was de volle maan te zien. Voor een boeddhist betekent dit dat hij de hele nacht opblijft en mediteert. De voor­malige boeddhistische non Esther Baker uit Engeland spreekt uit ervaring. Ze herinnert zich hoe leeg en „weinig innerlijk bevrijd” ze was voordat ze tot geloof kwam. „Als evangelist in Thailand zie ik de leegte in de ogen van de bevolking. Er ligt een sluier over hun gezicht.”

Niet voor niets voelen veel westerlingen zich aangetrokken tot het boeddhisme, constateert Baker. „Het is een nobele, verheven filosofie zonder God, die zeker intellectuelen aanspreekt. Boeddha laat in het midden of God wel of niet bestaat. De boeddhist ontkent God in theorie niet, maar in de praktijk doet hij dat wel. Het boeddhisme biedt de mogelijkheid om goed te leven zonder persoonlijk te hebben ervaren Wie God is.”

De twijfels over het boeddhisme ontstonden bij Baker niet alleen door ontmoetingen met christenen, maar kwamen ook van binnenuit. „Ik zag dat mijn meerderen niet zo verlicht waren als ze voorgaven. Bovendien: bereikten zij wel het doel waar zij naar streefden? Volgens boeddhisten gaat het leven van het ene stadium over naar het andere, wat zij de reïncarnatie noemen. Goede daden geven je een betere reïncarnatie, en slechte daden een slechtere. Alleen het karma, de bewuste handelingen, hetzij goed, hetzij kwaad, gaat over naar een volgend leven. Boeddha’s spirituele doel is: geen karma meer creëren, zodat al het ”zijn” zal verdwijnen.”

De boeddhist noemt het spiri­tuele doel het nirwana, een toestand van leegte, het ophouden van elke begeerte. „Maar niemand kan het precies definiëren”, zegt Baker. „De leer dat we geen zelf of ziel hebben, heeft rampzalige gevolgen omdat zo het unieke van de mens, zijn persoon, niet kan opbloeien. De boeddhist is niet in staat om vreugde te hebben in het leven omdat elke geboorte nieuw lijden oproept.”

 

Lees verder

 

Lees meer over het boeddhisme

 

 

 

 Door drs. Martie Dieperink

SterrenhemelZoals we hebben gezien zijn de geesten waarmee New Agers communiceren waarzeggende geesten die allerhande informatie kunnen doorgeven. Ze kunnen informatie doorgeven over het verleden, maar kunnen ook de toekomst voorspellen. En een mens is van nature nieuwsgierig naar de toekomst. Behalve channeling zijn er diverse hulpmiddelen die men raadpleegt om meer over de toekomst aan de weet te komen: glaasje draaien, tarotkaarten, handlezen, het Chinese orakelboek I Tsing en astrologie. Omdat het raadplegen van horoscopen het vaakst voorkomt, willen we daar speciaal onze aandacht op richten. In hoeverre is er bij astrologie ook sprake van occulte waarzeggende geesten? Maar eerst iets over profetie en toekomstvoorspelling in het algemeen.